Het doel van de betoelaagde projecten is om nog meer mensen vakantie te laten beleven, ook als dat op het eerste gezicht niet zo vanzelfsprekend lijkt te zijn. Vaak worden kwetsbare mensen met meerdere drempels tegelijk geconfronteerd: dat kan bijvoorbeeld een financiële drempel, een toegankelijkheids- of zorgdrempel, een vervoersdrempel of een sociale drempel zijn. De projecten zetten dan ook in op de meest uiteenlopende doelgroepen. Denk maar aan mensen met een fysieke, mentale, auditieve of visuele beperking, jongeren uit verontrustende (opvoedings)situaties, mensen in (kans)armoede, mensen die in voorzieningen of zorgverblijven wonen of nieuwkomers in onze samenleving.   

Vlaanderen vakantieland voor iedereen

“Ik wil dat Vlaanderen een echt vakantieland is voor iedereen,” zegt Zuhal Demir. “Iedereen moet de kans krijgen om de batterijen weer op te laden tijdens een daguitstap of meerdaagse vakantie. Zeker voor mensen in kwetsbare situaties is het des te belangrijker dat ze er even tussenuit kunnen om hun hoofd leeg te maken, niet in het minst na de moeilijke coronajaren. Deze 22 initiatiefnemers verlagen stuk voor stuk de drempel voor duizenden Vlamingen en steunen we dan ook graag."

Onderwerpen