Het is fout om te beweren dat werkloze jongeren die geen opleiding meer volgen en geen RVA-uitkering ontvangen, zogezegd buiten de radar van de VDAB zouden vallen. Die jongeren kunnen bij de VDAB nog altijd genieten van de nodige begeleiding als vrij ingeschreven werkzoekende. Het ACV weet dat ook, maar zaait daarover liever onnodige verwarring en paniek. “Ik zou graag hebben dat een vakbond in het activeren van werkloze schoolverlaters meer onze bondgenoot is, in plaats van zich te concentreren op het organiseren van het opvangnet”, stelt Demir klaar en duidelijk. “In een welvarende regio als Vlaanderen zijn we verplicht om alles op alles te zetten om onze jongeren te stimuleren om een diploma of getuigschrift te behalen.’’

Geen blinde besparingsmaatregel

De N-VA is voor de omslag van een passief arbeidsmarktbeleid naar een versterkt activeringsbeleid voor jonge werkzoekenden. “De hervorming van de inschakelingsuitkering past in die versterkte activering en is dus geen blinde besparingsmaatregel”, werpt Demir tegen. “Concreet garandeert deze Vlaamse Regering aan alle jongeren binnen de eerste vier maanden van hun inschrijving als werkzoekende het recht op een passende begeleiding, beroepsopleiding of (tijdelijke) werkervaring. Tegelijk verwachten we van hen dat ze positief meewerken aan dat traject naar een job. Om de jeugdwerkloosheid aan te pakken, werken we bovendien aan een verlaging van de lasten op arbeid, herwaarderen we het technisch en beroepsonderwijs en doen we er alles aan om vroegtijdige schooluitval te voorkomen.”

“De veronderstelling dat de meeste jongeren zonder diploma nu doorstromen naar het leefloon is ook onjuist”, stelt Demir vast. “Uit cijfers blijkt dat dit slechts voor één op de drie het geval is. Het goede nieuws is dus dat twee op de drie werkloze jongeren uiteindelijk toch een job vinden of geen aanspraak maken op een bijstandsuitkering of leefloon, omdat ze opnieuw naar school gaan of over andere inkomsten beschikken.”