Het aantal dossiers in de justitiehuizen is de afgelopen vijf jaar gestegen van 29.000 naar 36.530. Bij de diensten slachtofferonthaal steeg het aantal lopende opdrachten de laatste vijf jaar met zelfs bijna 70 procent. Zuhal Demir trekt daarom meer geld uit voor het Agentschap Justitie en Handhaving.

Met het geld wil de minister een antwoord bieden op een stijging van het familiaal geweld. “Financiële moeilijkheden zijn een belangrijke oorzaak van familiaal geweld. Onderzoek toont aan dat in bijna de helft van de gezinnen die opgevolgd worden voor familiaal geweld, er armoede heerst. Met de stijgende facturen en dalende koopkracht dreigt dus ook het familiaal geweld opnieuw toe te nemen”, aldus Zuhal Demir.