Tijdens de halfjaarlijks bloedonderzoeken bij kinderen van 1 tot 12 jaar uit de wijk Moretusburg-Hertogvelden blijkt dat de gemiddelde lood-in-loodwaarde dalende is. Maar ondanks die daling, heeft nog steeds drie op de tien kinderen die in de zone het dichtst bij de fabriek wonen een waarde boven de 5 µg/dl (microgram per deciliter). “Dat blijft alarmerend hoog bij zo’n kwetsbare groep kinderen en moet dan ook verder naar beneden”, klinkt het. 

Umicore ging in beroep tegen beslissing Antwerpse deputatie

Op 17 juni besliste de Antwerpse deputatie dan ook in te grijpen in de omgevingsvergunning van Umicore in Hoboken door de norm voor lood-in-bloed nog dit jaar strikt in te perken. Het bedrijf tekende echter beroep aan tegen die beslissing bij Demir. Zij verklaart de tegenargumenten van Umicore ongegrond.

Umicore wordt nu door Demir verplicht om maatregelen te nemen zodat de norm voor lood-in-bloed voortaan gemiddeld maximaal 3,5 µg/dl bedraagt bij kinderen van 1 tot en met 12 jaar. Tot vandaag is de opgelegde norm 10 µg/dl. Op advies van Agentschap Zorg en Gezondheid moet gestreefd worden naar minder dan 2 µg/dl lood-in-bloed. Daarom worden in de tijd verdere dalingen opgelegd. Tegen 31 december 2025 mogen de lood-in-bloed-concentraties maximaal nog een gemiddelde van 2 µg/dl bedragen, met maximaal een 95e percentielwaarde van 4 µg/dl. 

Beroep getuigt niet van verantwoordelijkheidszin

Dat het bedrijf in beroep ging tegen de beslissing van de Antwerpse deputatie om haar omgevingsvergunningsvoorwaarden bij te stellen, stoot Demir tegen de borst. 

“Het is onbegrijpelijk dat het bedrijf in beroep ging terwijl ze weten dat de lood-in-bloedwaarden van de kinderen nog veel te hoog zijn. Dat getuigt van wereldvreemdheid. Als bedrijf moet je net die handschoen opnemen in het belang van de gezondheid van je directe buren en de meeste kwetsbaren. Met de verstrengingen die we het bedrijf nu opleggen verplichten we het bedrijf extra te investeren om haar impact zo klein mogelijk te maken. We doen dat in het belang van de gezondheid van zovele omwonenden”, zegt Demir.

Demir roept het bedrijf evenwel op haar tijd en energie te steken in de gezondheid van mensen en niet in het bestrijden van de overheid die het algemeen belang vooropstelt. 
 

Onderwerpen