Aan het Ibis-hotel in Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw) zijn vandaag vier bussen met asielzoekers aangekomen, die daar voortaan gehuisvest zullen worden, maar op geen enkele manier werd het lokale bestuur daarvan ingelicht. Ongezien en onaanvaardbaar, vindt Demir. “Burgemeesters zijn verantwoordelijk voor de algemene veiligheid en volksgezondheid op hun grondgebied. Zonder hun medeweten toeristische infrastructuur inschakelen voor crisisopvang, is gewoonweg slecht bestuur.”

Complete chaos

“Dit heb ik in mijn politieke carrière nog nooit meegemaakt”, zegt Theo Francken. “De burgemeester, de lokale politie, de gouverneur: niemand was op de hoogte. Dat hoort toch niet? Ik begrijp dat het geen gemakkelijke beslissing is die wellicht op heel wat lokaal protest zal botsen, maar het minste wat je dan toch kan doen is in overleg gaan en dat deftig voorbereiden. Nu creëer je de complete chaos, typisch voor de Vivaldi-regering.”

Hotels zijn gemakkelijkheidsoplossing

Demir liet enkele jaren geleden al weten dat ze geen voorstander is van het inschakelen van de toeristische sector (vakantieparken, campings, hotels, …) voor het zoeken van tijdelijke opvangplaatsen voor asielzoekers. Ze noemde het een gemakkelijkheidsoplossing. “Een gemakkelijkheidsoplossing dat bovendien riskeert het lokale draagvlak voor de lokale toeristische sector te schaden, met gevolgen voor de lange termijn”, herhaalt ze ook vandaag. De minister benadrukt dat de keuze om al dan niet in te gaan op de vraag van Fedasil om tijdelijk asielzoekers op te vangen bij de logiesuitbater zelf ligt. Er bestaat dan ook geen enkele verplichting om op deze vraag in te gaan.

Lokale besturen willen en kunnen niet meer

Theo Francken is ook kritisch voor de oproep van Groen bij monde van hun covoorzitter Jeremie Vaneeckhout om meer verantwoordelijkheid bij de lokale besturen te leggen. “De lokale besturen werden massaal opgeroepen om LOI’s (Lokale Opvanginitiatieven) op te starten. Slechts 20 gemeenten reageerden positief, waaronder slechts twee met een Groen-bestuur. Dat heeft niets te maken met geld. Lokale besturen hebben met corona en de opvang van Oekraïense vluchtelingen de voorbije jaren hun bord al vol gehad. Dat Vaneeckhout anders al zijn lokale Groen-besturen eens aanschrijft?”

Excuses gevraagd

“Staatssecretaris de Moor heeft altijd de mond vol van draagvlak, overleg en samenwerking, maar tegelijk veegt ze haar voeten eraan. Ik roep haar op de daad bij het woord te voegen, en zich ook te excuseren bij het bestuur van Sint-Pieters-Leeuw”, besluit Demir.

Onderwerpen