Zorgbehoevende bejaarden kunnen op tegemoetkoming blijven rekenen

Door Zuhal Demir op 28 februari 2017, over deze onderwerpen: Uitkeringen, Personen met een beperking, Ouderenzorg
Zorgbehoevende bejaarden kunnen op tegemoetkoming blijven rekenen

“Zorgbehoevende bejaarden mogen niet de dupe zijn van informaticaproblemen bij de overheid”, stelt Zuhal Demir, staatssecretaris voor Personen met een beperking, in een reactie op berichten dat 17.000 zorgbehoevende 65-plussers hun uitkering zouden mislopen. “De uitbetaling van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden is absoluut gewaarborgd. Wie nog niet betaald is, krijgt het geld eerstdaags op zijn rekening gestort. Mét de nodige excuses.”

Als gevolg van de zesde staatshervorming  maakt de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) sinds dit jaar deel uit van de Vlaamse sociale bescherming. De zorgkassen zijn sindsdien verantwoordelijk voor de behandeling van de aanvragen en de uitbetaling. Zij maken daarvoor gebruik van hun eigen computerapplicatie eTHAB. De medische beoordeling van de betrokken 65-plussers blijft echter de verantwoordelijkheid van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. En die werkt sinds kort met het Curam-platform. “Bij de technische overdracht van het ene computerplatform naar het andere zijn een aantal zaken fout gelopen”, betreurt de staatssecretaris.

Continuïteit betalingen verzekerd

De FOD Sociale Zekerheid engageert zich nu om de benodigde dossiers in het Curam-systeem manueel te migreren, zodat ze verder verwerkt kunnen worden. Er is een stappenplan opgesteld. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan de verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap, aan correcties in het betalingsverkeer en aan gegevenscorrecties. “Om geen enkel risico te lopen wordt de betaling voor de maand februari nog vanuit het oude systeem uitgevoerd. De continuïteit van de betalingen is dus absoluut verzekerd”, besluit Demir.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is