Het klimaatakkoord van Parijs vraagt van Vlaanderen tegen 2020 een broeikasgasarme ontwikkelingsstrategie voor de lange termijn. De Klimaatstrategie 2050 komt tegemoet aan die vraag.

“We trekken op een coherente manier de visie van het Vlaams Energie- en Klimaatplan door richting 2030 en zijn verstandig ambitieus zonder de haalbaarheid en betaalbaarheid uit het oog te verliezen. Hoe zien wij Vlaanderen in 2050? Waar willen we naartoe met onze omgeving in Vlaanderen? Daar hebben de Vlaamse ministers een antwoord op”, zegt minister Demir.

Streefdoelen

De Klimaatstrategie gaat niet zozeer over concrete maatregelen, maar geeft per sector het toekomstbeeld waarnaar we streven in Vlaanderen. Zo streeft Vlaanderen onder andere naar

  • een volledig circulaire economie in 2050
  • een volledig emissievrij transport tegen 2050, onder andere door nieuwe technologieën en innovatie alle kansen te geven.
  • een grote strijd tegen de veel te grote voedselverliezen waarmee Vlaanderen kampt. Een verregaande vermindering waarvan wordt beoogd.
  • energieneutrale woningen
  • een gebouwenpark dat makkelijker aanpasbaar is aan de verschillende levensfasen zodat mensen makkelijker kunnen verhuizen naar compactere, energiezuinigere woningen wanneer ze hun ruimere woonst niet meer nodig hebben
  • een maximale koolstofopslag in veel meer bossen en natuurgebieden dan vandaag aanwezig zijn

Reductie CO2-uitstoot in de niet-ETS sector

De Vlaamse Regering streeft naar een reductie van de broeikasgassen van bijna 85 procent tegen 2050 (ten opzichte van 2005) in de zogenaamde niet energie-intensieve sectoren (ETS),  waaronder gebouwen, transport, landbouw, lichte industrie en afval vallen. Op die manier komt Vlaanderen tegemoet aan de Europese vereisten.

Vakministers nemen maatregelen

Elk van de vakministers dient binnen zijn of haar domein maatregelen te nemen en te begroten die passen binnen de Klimaatstrategie 2050 en de Vlaamse Energie- en Klimaatplannen. De langetermijnstrategie zal in de komende maanden en jaren verder besproken worden met de verschillende belanghebbenden.

Onderwerpen