Uit het rapport blijkt dat Vlaamse gezinnen en kmo’s binnen België het minst betalen voor elektriciteit. “Vlaanderen maakte er de voorbije jaren een punt van het aandeel van de factuur waar zij impact op heeft jaar na jaar te verlagen en zeker niet te doen stijgen. Andere regeringen kiezen voor extra kosten in de factuur, wij niet. We doen wat moet”, aldus Demir. Uit het rapport blijkt dat de federale beleidscomponent voor gezinnen verder steeg.

Ruim 1 miljard euro uit energiefactuur

De energiefactuur van elk gezin en elke alleenstaande bestaat uit verschillende delen, waaronder ook een Vlaamse beleidscomponent. Die daalde sinds 2019 met bijna 40 procent. Het gevolg van diverse ingrepen zoals het stopzetten van oversubsidiëring van hernieuwbare energie, de schrapping van de energieheffing bij gezinnen, de kosten voor de openbare verlichting en diverse andere ingrepen. “In de periode 2019 tot en met 2024 zal op deze manier ruim 1 miljard euro aan kosten uit de energiefactuur gehaald zijn. Een voorbeeld voor vele andere overheden. Vlaanderen doet wat moet”, aldus de Vlaamse minister.

Vlaamse gezinnen betalen minst

Vandaag blijkt dat ook uit een nieuw gezamenlijk rapport van alle energieregulatoren in ons land. Die tonen aan dat de Vlaamse beleidscomponent van de energiefactuur verder daalde, terwijl het federale aandeel verder stijgt. Binnen België blijkt zelfs dat Vlaamse gezinnen en kmo’s het minste voor elektriciteit betalen. Vlaanderen is dan ook de beste leerling van de klas. Federaal ging tussen 2023 en 2024 zelfs maal drie. Dat wil zeggen dat zelfs zonder btw de federale component hoger is dan de Vlaamse. “Er is blijkbaar maar één regering die inspanningen doet voor de werkende middenklasse, en dat is de Vlaamse”, aldus Demir.

Groenestroomcertificaten

De minister herhaalt ten slotte dat zij zinnens was nog eens 1,2 miljard euro uit de energiefactuur te halen de komende tien jaar via de knip in de overgesubsidieerde groenestroomcertificaten van bedrijven, maar dat daarover helaas geen consensus was binnen de Vlaamse Regering. Ze zal dat bij de aankomende regeringsonderhandelingen opnieuw op tafel leggen.