Wat betekent effectief natuurbeheer eigenlijk? Dit zijn natuurgebieden met een reservaatstatus of gebieden waarvoor een goedgekeurd beheerplan geldt. Ze genieten extra bescherming en hebben streefdoelen om de biodiversiteit te verhogen.  In deze gebieden worden belangrijke leefgebieden en populaties van inheemse dieren en planten gekoesterd. Tegelijkertijd wordt er gezorgd voor minimale toegankelijkheid, zodat bezoekers kunnen genieten van de florerende natuur zonder de draagkracht van het gebied te schaden.

Grote ambities

Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir is verheugd over de realisatie van deze doelstelling: “De oppervlakte natuur die we via natuurbeheer beschermen was nog nooit zo groot in Vlaanderen”, stelt ze. “Zo dragen we extra zorg voor onze waardevolle natuur en kunnen bezoekers maximaal genieten van die natuur. Vlaanderen is wel klein maar toont met deze realisatie dat de ambities groot zijn. Mijn uitdrukkelijke dank aan iedereen die hielp dit doel te bereiken!”

8,2 % Vlaanderen onder natuurbeheer

Tussen 1 oktober 2019 en nu is de oppervlakte onder effectief natuurbeheer gestegen van 91.357 hectare naar 111.450 hectare. Dat is ongeveer 8,2 procent van de totale oppervlakte van Vlaanderen.

Onderwerpen