Een analyse door VMM en INBO van de Vlaamse waterlopen tussen 2012 en 2021 toont aan dat de waterkwaliteit langzaam verbetert. Het aantal waterlopen met een slechte kwaliteit is meer dan gehalveerd: 56 procent scoorde slecht in 2012 terwijl dan in 2021 nog maar zo’n 23 procent is. Maar de snelheid waarmee de verbetering zich voltrekt, is echter onvoldoende om alle waterlichamen tegen 2027 in een goede toestand te brengen, zoals Europa het voorschrijft. 

Grote Stroomversnelling

Om die nodige versnelling in te zetten lanceerde minister Zuhal Demir vorig jaar ‘De Grote Stroomversnelling’. Daar zet Vlaanderen momenteel volop op in. Zo vereenvoudigde Demir de procedures voor rioleringsprojecten en maakte ze vorig jaar boven op het ruime Blue Deal-pakket nog eens 100 miljoen euro vrij voor bijkomende investeringen in waterzuivering en het versterken van het natuurlijk karakter van onze waterlopen. En eerder deze week werd duidelijk dat Demir ook nu weer Demir 50 miljoen euro extra uit de brand sleepte om het watersysteem in Vlaanderen veerkrachtiger te maken. 

Stikstof en fosfor

Om de ecologische toestand van de waterlopen verder te verbeteren, is het volgens experten ook nodig om de stikstof- en fosfordruk uit de landbouw verder aan te pakken. Zowel het mestactieplan als het stikstofakkoord zijn daar een antwoord op, met daarbij de 3,65 miljard euro aan investeringen in het verzoenen van landbouw, natuur en gezondheid. 

Milieutanker verder keren

Maar Demir benadrukt dat ze niet enkel naar de landbouwsector kijkt: “Ook op vlak van openbare rioleringen en afvalwaterzuivering hebben we nog een weg af te leggen. We zijn op goede weg, maar we moeten de milieutanker verder keren om een goede toestand te halen.”

Onderwerpen