Vlaamse Regering sluit akkoord met 3M Belgium over PFAS-problematiek

Door Zuhal Demir op 6 juli 2022, over deze onderwerpen: Leefmilieu
Zuhal Demir

De Vlaamse Regering en 3M kondigen aan dat 3M ongeveer 571 miljoen euro zal investeren ten gunste van de lokale gemeenschap en Vlaanderen. Ook zal 3M de eerder overeengekomen PFAS-gerelateerde saneringsmaatregelen nemen. 3M zet ook haar eerdere beroepsprocedures tegen beslissingen van Vlaanderen stop. “Vlaanderen heeft de stevige ambitie om een regio te zijn waar ondernemerschap hand in hand gaat met zorg voor de gemeenschap en onze omgeving”, zegt Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir.

Het totale engagement van 571 miljoen euro omvat eerder gemaakte engagementen en nieuwe verbintenissen: steun aan lokale landbouwers, implementatie van PFAS-gerelateerde milieutechnologie, saneringsacties en het oprichten van een fonds dat de Vlaamse Regering kan aanwenden tegen de PFAS-problematiek rond de 3M-site. Ook neemt 3M Belgium aanvullende maatregelen om het publiek te informeren over zijn activiteiten, via publiek toegankelijke websites en bewonersvergaderingen in Zwijndrecht.

Duidelijk signaal naar de Vlamingen en teken van respect

“De Vlaamse Regering hecht het grootste belang aan volksgezondheid en milieubescherming,” zegt Vlaams minister Zuhal Demir. “We verwachten dat elke ondernemer en elk bedrijf zijn verantwoordelijkheid neemt om daarnaar te handelen. Deze overeenkomst is het resultaat van een maandenlang, intensief proces. 3M Belgium heeft maatregelen genomen en heeft de financiële verantwoordelijkheid opgenomen voor onze gemeenschap. Het is geen geheim dat Vlaanderen daarop rekende als een duidelijk signaal naar de Vlamingen en als een teken van respect.”

De Wever: “Fouten regering-Verhofstadt niet herhalen”

Ook Bart De Wever reageert tevreden. “De vervuiler betaalt. Goed dat Zuhal Demir daar streng op toeziet. Met dit saneringsakkoord met 3M stroomt vijf keer meer geld naar de getroffen gemeenschappen dan eerder werd geopperd. Bovendien blijven toekomstige claims op basis van gezondheidsschade mogelijk. Dat laatste was voor ons van wezenlijk belang. We willen de fouten van de regering-Verhofstadt niet herhalen, die destijds een wet in het leven riep die ex-asbestbedrijven buiten de mogelijkheid van vervolging stelde als ze deelnamen aan een fonds voor asbestslachtoffers. Dat zal in deze uitdrukkelijk niet het geval zijn.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is