Vlaamse regering keurt Vlaams parkendecreet definitief goed

Door Zuhal Demir op 1 april 2023
wandelen groen park

De Vlaamse Regering heeft het decreet definitief goedgekeurd dat de erkenning van de toekomstige Vlaamse Parken regelt. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir bevestigt daarmee de ambitie om in Vlaanderen minstens drie extra Nationale Parken en drie Landschapsparken te erkennen. Het gaat om omvangrijke gebieden van minimum 5.000 hectare met internationale uitstraling, een uitzonderlijke natuur en een unieke belevingswaarde, die een troef vormen het vlak van recreatie, toerisme en de promotie van lokale landbouwers. “De vele natuurliefhebbers, landbouwers, vrijwilligers en de lokale besturen op het terrein mogen dit als duwtje in de rug zien. Zij werken nu op het terrein de masterplannen af voor een onafhankelijke jury zodat de regering voor de zomer kan kiezen welke Vlaamse parken erbij komen”, aldus Demir.

“Natuur staat centraal in het Vlaams beleid. Stellingen dat Vlaanderen hiervoor te klein is, moeten definitief naar de prullenmand. We gaan ruimte maken. Dit decreet maakt meer dan ooit duidelijk dat de potentie van onze natuur en onze prachtige landschappen en erfgoed groot is en we die absoluut willen benutten. Een Vlaams Park bewijst trouwens niet alleen op het vlak van natuur en milieu zijn meerwaarde, het is ook een economisch rendabel ‘product’ en kan een echte motor zijn van de streekontwikkeling. Landschapsparken zullen bovendien op het platteland een heus promotie-instrument worden voor onze korte keten-landbouw en zijn dus in het voordeel van de landbouwers.”

Tot 10.000 hectare 

Op het terrein heeft een erkenning als park geen rechtsgevolgen. Zowel de eigendomssituatie als de bestemming van de gronden wijzigt niet. Het kaderdecreet regelt de erkenningsvoorwaarden, statuten en beheerstructuur van de toekomstige Vlaamse parken. Een Landschapspark is een geografisch afgebakend gebied dat een grote ruimtelijke samenhang vertoont en een minimale oppervlakte van 10.000 hectare. Bij de nationale parken moet de oppervlakte van de natuurkernen op het moment van de erkenning minimaal 5.000 hectare zijn. 24 jaar na erkenning moet de natuurkern uitgebreid zijn tot minimaal 10.000 hectare. Het bestuursorgaan voor de parken is evenwichtig minstens samengesteld uit de lokale besturen, en de betrokken landbouworganisaties, natuurorganisaties, erfgoedverenigingen, streekverenigingen, private eigenaars, … , op voorwaarde dat zij het beheer van hun terrein hebben afgestemd op de doelstellingen van het Vlaams Park. 

Finale keuze voor de zomer

Momenteel zijn de zeven kandidaten Landschapsparken en zes kandidaten Nationale Parken in begeleiding voor de opmaak van een masterplan, dat voor de zomer moet leiden tot een finale keuze door de Vlaamse Regering. Demir liet al weten dat ze de voorstellen van de onafhankelijke jury zal volgen bij haar voorstel aan de ministerraad.

 

Het ontwerp van decreet vind je terug bij de Beslissingen van de Vlaamse Regering: https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is