Verdoken armoede

Staatssecretaris Zuhal Demir mocht een tachtigtal toehoorders verwelkomen op de studienamiddag over ouderenbeleid. Als staatssecretaris van onder andere Armoede wees ze op de vaak verdoken armoede bij ouderen.

In veel gevallen kunnen ouderen hun zorg niet garanderen van hun wettelijk pensioen alleen. Daarom blijft de verdere uitbouw van de Vlaamse Sociale Bescherming belangrijk en noodzakelijk. Kamerlid Jan Spooren: “Een rusthuis kost al gauw 1.650 euro per maand. Momenteel vullen we dit aan via de zorgverzekering (130 euro per maand) en de tegemoetkoming hulp aan bejaarden (maximum 571 euro per maand).”

Meer transparantie in rusthuisfactuur

Er moet voor de N-VA ook meer transparantie komen over de rusthuisfactuur: deze moet opgedeeld worden in de zorgkost, hotelkost en infrastructuurkost. Het is in de eerste plaats in de zorgkost dat de overheid moet tussenkomen: investeren in de handen aan het bed in plaats van in bakstenen. Net als voor personen met een beperking moeten ouderen de regie over hun zorg kunnen voeren via een persoonsvolgend budget. “We moeten voor iedereen individueel kijken welke zorgnoden ze hebben en daar een budget tegenover stellen. Hiermee kunnen ze dan zelf kiezen welke zorg ze waar inkopen”, zegt Vlaams Parlementslid Peter Persyn.

Om de wachtlijsten voor woonzorgcentra eindelijk echt in kaart te brengen, pleit de partij voor een systeem van centrale aanmelding. Om te garanderen dat ouderen in een woonzorgcentrum in de vertrouwde buurt terechtkunnen, moeten ouderen die een binding hebben met de lokale gemeenschap, voorrang krijgen. Daarnaast wil de partij ook meer inzetten op de detectie van vereenzaming en sociaal isolement van ouderen.

Omdat steeds meer senioren ervoor kiezen om langer thuis te wonen, wordt de verblijfsduur in de residentiële zorg ook steeds korter. Vandaag is dat gemiddeld minder dan twee jaar is. Vanaf een bepaalde zorgnood is de thuiszorg echter niet goedkoper dan een woonzorgcentrum. Peter Persyn: “Het is cruciaal dat de financiering van de ouderenzorg die maatschappelijke trend volgt. Dat betekent meer middelen en ondersteuning voor zelfzorg, woningaanpassing, mantelzorg, gezinszorg, thuisverpleegkunde, eerste lijn…”

Mantelzorgers erkennen en ondersteunen

Jan Spooren onderstreepte ten slotte ook het belang van de naar schatting 600.000 mantelzorgers in Vlaanderen: “Zij verdienen zeker meer erkenning en ondersteuning, bijvoorbeeld door de gelijkstelling voor de pensioenopbouw van zorgverlof die deze regering beslist heeft, maar ook via verdere uitbouw van oppashulp, nachtopvang en respijtzorg zodat deze mantelzorgers ook even ontlast worden.”

Start video

Lees hier de N-VA-visie op ouderenzorg