Voor een 18-jarige zonder werkervaring betaalt een werkgever voortaan slechts 82 procent van het nationale bruto minimumloon. Bij een 19-jarige is dat 88 procent en bij een 20-jarige 94 procent.  Voor jongeren vanaf 21 jaar betaalt de werkgever opnieuw de volle 100 procent. Omdat het brutoloon van de jongere daalt, zakt ook de loonkost voor de werkgever. Het verschil in nettoloon wordt gecompenseerd door een nettovergoeding waarop de werkgever geen sociale bijdragen betaalt. De jongere betaalt er geen belastingen op.

Werkervaring voor laaggeschoolden

Er zijn wel een aantal voorwaarden verbonden aan de starterslonen. Enkel 18-, 19- en 20-jarigen zonder werkervaring komen in aanmerking. De werkgever betaalt het minimumloon en biedt een contract van onbepaalde duur aan. "De jobs zijn echt bedoeld voor laaggeschoolden en kwetsbare groepen", besluit Demir. “Voor de jongeren betekent het een toegangsticket tot de arbeidsmarkt.”