Unia, het vroegere Interfederaal Gelijkekansencentrum, opende dit jaar 74 dossiers over leeftijdsdiscriminatie. Vooral 45-plussers krijgen te horen dat ze niet in aanmerking komen voor een job vanwege hun leeftijd. De federale minister van Werk wil sancties nemen, maar Zuhal Demir vreest dat dit niet volstaat: “Werkgevers gaan dit gewoon betalen en daar is de 45-plusser absoluut niet mee geholpen.”

Mentaliteitswijziging bij werkgevers

Leeftijdsdiscriminatie blijft het meest onderschatte probleem op onze arbeidsmarkt. Want we vragen net aan iedereen om langer te werken om onze sociale zekerheid ook in de toekomst zuurstof te geven. “Daarom moeten we de maatregelen die in het regeerakkoord opgenomen werden snel uitvoeren”, zegt Demir. “Ik denk dan aan de vervanging van de verloning volgens anciënniteit door verloning op basis van prestatie en competenties. Maar vooral ook aan de herinvoering van de proefperiode.”

Die laatste maatregel kan bijdragen tot een mentaliteitswijziging bij de werkgevers. Vooroordelen als zou een oudere werknemer trager werken, meer ziek zijn en minder gemakkelijk zaken aanleren, kan een werknemer tijdens de proefperiode counteren. “Dat is ook de essentie van de proefperiode”, besluit Demir: “kansen geven en kansen krijgen.”