De omgevingsvergunning voor de verdere ontwikkeling van de luchthaven in Bierset werd door de bevoegde Waalse minister afgeleverd eind januari. Vlaanderen had, samen met de lokale besturen, in de voorgaande procedures al herhaaldelijk laten weten dat ze bedenkingen heeft bij de aanpak en het gevoerde milieuonderzoek. De impact op Vlaanderen wordt daarin veel te weinig bekeken.

Pieken tot 70 decibel

De luchthaven van Luik bevindt zich op acht kilometer van de grens met Vlaanderen. Er zijn nu regelmatig klachten rond geluidshinder en slaapverstoring van inwoners uit de grensstreek. Uit metingen die het Departement Omgeving ’s nachts liet uitvoeren in Tongeren en Riemst blijkt dat een geluidsoverlast is met pieken tot 70 dB en meer. Het is dan ook vreemd dat in de nieuwe vergunning op geen enkele manier wordt geduid hoe vaak er op dit moment al geluidshinder wordt veroorzaakt op Vlaams grondgebied, door welke types vliegtuigen en via welke vliegroutes. Ook wordt nergens geduid welke impact de extra luchthavenactiviteiten op Vlaanderen zullen hebben.

Elke juridische stap die nodig is   

“De impact van de luchthavenactiviteiten op mens en omgeving stopt niet aan de grens tussen Wallonië en Vlaanderen”, zegt Zuhal Demir. “Mijn diensten hebben keer op keer onze bezwaren overgemaakt aan de Waalse collega’s, maar daar werd geen rekening mee gehouden. Zolang wij geen duidelijkheid krijgen dat de impact van de geplande uitbreiding op onze mensen en onze omgeving onderzocht werd en beperkt blijft, zullen we elke juridische stap zetten die nodig is.”

Zuhal Demir schaart zich met deze beslissing pal achter twaalf gemeenten uit Vlaams en Nederlands Limburg, die ook naar de Raad van State trekken tegen de nieuwe vergunning voor de luchthaven van Luik.