Werkgevers kunnen binnen de proefperiode nagaan of de nieuwe werknemer voldoet aan de verwachtingen. Daarna aarzelen ze minder om een contract van hetzij lange, hetzij bepaalde duur aan te bieden. Zonder proeftijd zijn werkgevers geneigd terug te vallen op uitzendarbeid of kortlopende tijdelijke contracten. Werknemers kunnen bovendien nagaan of de nieuwe job en werkomgeving hen goed liggen.

Nieuw in het wetsvoorstel is dat er een proeftijd wordt voorzien als de werknemer een andere functie gaat uitoefenen binnen hetzelfde bedrijf. Dit bevordert de arbeidsmobiliteit binnen de onderneming, met jobflexibiliteit en nieuwe competenties als voornaamste voordelen. Tijdens deze proeftijd kunnen zowel werkgever als werknemer beslissen om terug te keren naar de oude functie aan de vroegere loon- en arbeidsvoorwaarden.

De proeftijd bedraagt maximum 1 of 2 maanden. Voor tijdelijke contracten van minder dan 3 maanden is er geen proeftijd voorzien. “Ik hoop dat we met de invoering van de proefperiode de kansen van de sollicitanten kunnen verhogen", aldus Demir.