Voor de uitrol van de vijf bijkomende Family Justice Centers maakt de minister jaarlijks een bijkomend budget van 9 miljoen euro vrij. Een deel daarvan is bestemd voor ondersteunende medewerkers en coördinatoren om de centra in goede banen te leiden, een deel voor verbindingspersonen bij de lokale politie. Het merendeel van de financiering gaat uiteraard naar een hulpaanbod op maat van de betrokken gezinnen, met extra aandacht voor de kinderen. Zo gaan we binnen de FJC’s extra kinderpsychologen inzetten via de Vertrouwenscentra Kindermishandeling.

Focus op ernstige en complexe problematiek

In een eerste fase van de uitrol zullen de Family Justice Centers focussen op gezinnen met een ernstige en vaak complexe problematiek. Situaties waarbij er nood is aan informatiedeling en samenwerking tussen politie, parket en hulpverlening.

Piloot-politiezones

In Vlaams-Brabant, Oost- en West-Vlaanderen, waar er vandaag nog geen Family Justice Centers zijn, wordt er gestart met enkele piloot-politiezones, waarvan de korpsleiding en lokale besturen bereid zijn om mee de schouders onder de oprichting van het centrum te zetten. Het voorbereidende traject met de kernpartners is alvast gestart en loopt nog tot september 2023. Na de start in de pilootzones in oktober volgt dan een stelselmatige uitrol naar bijkomende politiezones en lokale besturen.

Nieuw justitiehuis in Halle

Tot slot zal minister Demir ook nog een nieuwe afdeling van de justitiehuizen oprichten in Halle. “Justitie moet dichter bij de mensen staan. Tot nu toe zijn er enkel nog antennes van onze justitiehuizen in de regio Halle-Vilvoorde. Maar net zoals ze een volwaardig parket heeft, verdient ook Halle-Vilvoorde een volwaardige dienstverlening van een justitiehuis. Deze zal er nu dit jaar komen in Halle, waar ook het Family Justice Center zal gehuisvest worden, zodat we ook in deze regio vlotter bereikbaar zijn voor de burger.”