Soepelere regels

Door de coronacrisis en de opgelegde maatregelen kunnen veel projecten vertraging oplopen omdat een fabriek in het buitenland niet tijdig levert, omdat de keuring van een installatie vertraging oploopt of omdat medewerkers ziek zijn. De Vlaamse Regering wil die investeringen echter niet kwijt geraken en onderneemt daarom actie. “We versoepelen onze regelgeving waardoor de investeerders in energieprojecten extra tijd krijgen om hun projecten tot een goed einde te brengen en in dienst te nemen. Zo verliezen ze geen ondersteuning van de Vlaamse overheid en hebben ze geen reden om investering te annuleren”, stelt minister Demir. “We doen dat voor zowat alle investeringen in hernieuwbare energie, warmtekracht, kleine en middelgrote windprojecten en groene warmte.” 

120 dagen extra tijd 

De einddatum voor de indienstname van investeringen in hernieuwbare energie en warmtekracht op basis van certificaten, maar ook de einddatum voor de indienstname van investeringen in kleine en middelgrote wind en groene warmte op basis van investeringssteun wordt verlengd met 120 dagen. “Dat is bewust ruim gekozen. Zo bieden we voldoende ademruimte aan zij die investeren in de energietransitie en kunnen zij alle aandacht besteden aan de voortgang van projecten in plaats van elke dag naar de kalender te moeten kijken of ze een deadline al dan niet gaan halen”, meent Demir. De minister benadrukt dat er bovendien geen papierwerk nodig is, de verlenging is voor nagenoeg alle projecten automatisch, op een aantal specifieke projecten na, die gecontacteerd zullen worden.

Goed voor economie én klimaat

“Deze beslissing is niet alleen goed voor de betrokken projecten en de jobs die de projecten met zich meebrengen. Dat zorgt er bovenal voor dat de energietransitie niet stilvalt en de CO2-uitstoot verder vermindert. Het klimaat én de economie krijgen zo alvast een duwtje voor de periode na corona.” Eerder sprak de minister ook al af met Fluvius dat het plaatsen van de ‘groene stroom productiemeter’ verdergezet wordt. Omdat ook die plaatsingen noodzakelijk zijn voor vele klimaatinvesteringen.

Tot slot nam minister Demir ook een beslissing voor particulieren of deelbedrijven die in 2019 nog een elektrische wagen bestelden met het oog op het krijgen van de uitdovende zero-emissiepremie. Zij hadden nog tot oktober om de premie aan te vragen. Omdat er mogelijk latere leveringen zullen zijn door de coronacrisis wordt die deadline uitgesteld tot 1 maart 2021. De noodzaak aan een bestelbon van ten laatste 31 december 2019 blijft gehandhaafd.

Onderwerpen