Meer jobs moeten armoederisico verlagen

Door Zuhal Demir op 30 januari 2018, over deze onderwerpen: Werken, Werk zoeken en werkloosheid, Activering, Armoede, Pensioenen, Uitkeringen, Belastingen, Financiën, Kinderopvang, Personen met een beperking
Meisje in rolstoel maakt gebruik van PC

De federale regering komt haar ambities om armoede te bestrijden volop na. Niet alleen door de uitkeringen te verhogen, maar ook door meer jobs te creëren en – via de taxshift – de laagste nettolonen op te krikken. Dat moet mensen effectief de kans geven om uit de armoede te geraken. “Deze regering deed al meer aan armoedebestrijding dan de vorige regering", zegt het kabinet van staatssecretaris voor Armoedebestrijding en Gelijke Kansen Zuhal Demir. "Nu komt het erop aan te zorgen dat de nieuwe jobs vooral terechtkomen bij gezinnen waar niemand werkt."

Het leefloon voor alleenstaanden steeg de voorbije jaren met 75 euro per maand. Ter vergelijking: onder de vorige regering was dat slechts 47 euro per maand. Ook de minimumpensioenen bij volledige loopbaan gingen erop vooruit. Bij alleenstaande werknemers bedraagt deze stijging 98 euro per maand, bij zelfstandigen zelfs 160 euro.  En het zomerakkoord voorziet nog eens 20 miljoen euro extra ondersteuning voor werkende alleenstaande ouders met een laag inkomen. Zij kunnen rekenen op een hogere belastingvrije som én meer fiscale aftrek voor kinderopvang.

Om nog meer mensen een kans op een job te geven – nog steeds de beste uitweg uit de armoede – zal de regering de komende tijd focussen op groepen met het hoogste armoederisico. Het gaat daarbij onder meer om personen met een handicap. In totaal wordt daar er een enveloppe van 80 miljoen euro voor vrijgemaakt. “We letten er hierbij extra op dat we een nieuwe werkloosheids- of inactiviteitsval vermijden", besluit het kabinet-Demir.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is