Een persoon met een beperking die op de arbeidsmarkt minder dan een derde van een normaal loon zou verdienen, krijgt vandaag een uitkering. Die uitkeringen liggen nu nog lager dan het leefloon, omdat bij de vorige verhoging van het leefloon die uitkeringen niet werden meegenomen. Daar past Demir nu een mouw aan.

Ook indexaanpassing

De uitkeringen verhogen met twee procent. Daar komt ook nog een indexaanpassing van 0,9 procent bovenop. “Een alleenstaande zal dan 892 euro per maand ontvangen”, verduidelijkt de staatssecretaris. “Dat is al een fikse verbetering. Maar om de kloof met de Europese norm te dichten, moet er nog eens 223 euro bijkomen. Daar willen we op termijn ook werk van maken.”

Ook de regels voor deeltijds werken worden binnenkort bijgesteld. Dat zal personen met een beperking toelaten om een bepaald bedrag te verdienen, alvorens ze hun uitkering verliezen.