“Door de klimaatverandering zullen de komende zomers, zoals de voorgaande, zeer droog zijn. We zullen fors in actie moeten komen om in die droge periodes waterschaarste te vermijden. Vlaamse steden en gemeenten beschikken over een enorm potentieel aan infrastructuur voor regenwateropvang. Met de Blue Deal helpen we hen dit potentieel zo goed mogelijk te benutten en inspireren we andere gemeentebesturen om mee op de kar te springen”, aldus Zuhal Demir. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) coördineert de investeringen.

Lokale besturen ambassadeur

De lokale besturen nemen een ambassadeursrol op tegenover hun inwoners door hun potentieel aan dak- en verharde oppervlakte te koppelen aan regenwaterputten. Het verzamelde water kunnen ze gebruiken voor de bevoorrading van het sanitair in hun infrastructuur, besproeiing van sportvelden, bewatering van openbaar groen… 

70 miljoen liter regenwater per jaar

De geselecteerde investeren werden gescreend door een professionele jury en zijn samen goed voor een jaarlijkse opvang van 70.000 m³ of 70 miljoen liter regenwater, wat overeenkomt met 28 olympische zwembaden.