Grote financiële inspanningen door reissector

“In tegenstelling tot vele anderen kunnen reisbureaus en touroperators niet onmiddellijk na de heropstart inkomsten realiseren, waarna ook uitgaven volgen. In de reissector moeten de ondernemingen grote sommen soms maanden op voorhand voorschieten. Klanten betalen veelal slechts een voorschot”, zegt Demir. De reissector komt dus voor nog grotere financiële inspanningen te staan, na een lange periode van onzekerheid. De reissector heeft bovendien het gros van het personeel niet in tijdelijke werkloosheid kunnen zetten omwille van de vele omboekingen die moesten gebeuren.

Vouchers vervallen vanaf maart

Specifiek voor de reissector stelt zich ook het probleem van de vouchers: deze vervallen vanaf maart 2021 en zijn op dat moment terugbetaalbaar in cash. Ook voor klanten die met deze voucher een reis willen boeken, moeten uitgaven gedaan worden zonder nieuwe inkomsten. “Voor deze sector is bijgevolg nood aan een bijkomend initiatief, bijvoorbeeld een voorfinancieringsmechanisme, gekoppeld aan een terugbetaling op middellange tot lange termijn. Ik neem daarom het initiatief om een interfederale crisiscel daarvoor samen te roepen”, zegt Demir.

Voorbereiden op zomer van 2021

Demir liet ook weten dat op haar vraag EventFlanders al enige tijd samen met de eventsector, virologen en experten aan de slag is om zich voor te bereiden op de zomer van 2021 en in welke omstandigheden grootschalige en minder grootschalige evenementen veilig kunnen doorgaan. Bijvoorbeeld door de organisatie vaccinatiedorpen, testing en dergelijke. De minister wil op dat vlak niet te hard van stapel lopen, maar bovenal op alles voorbereid zijn.

Onderwerpen