Sinds 2016 is de personeelscapaciteit bij de Vlaamse handhavingsdiensten in dalende lijn. Die tendens wordt nu voor het eerst in jaren doorbroken door te zorgen voor een toename van noodzakelijke profielen bij de Omgevingsinspectie.

Voor het eerst in jaren extra versterking

“Wie me kent weet dat ik niet zal toelaten dat er weggekeken wordt van milieumisdrijven. Van de aanpak van vervuiler 3M tot de strijd tegen mestfraude: handhaving is het sluitstuk van een goed omgevingsbeleid.” Daarbij deinst Demir er niet voor terug om besparingen terug te schroeven als blijkt dat de handhaving op het terrein onmogelijk wordt: “Zo heb ik vorig jaar al de afslanking van de Natuurinspectie teruggeschroefd en het aantal inspecteurs terug op het niveau van 10 jaar geleden gebracht. Creatief zijn met bestaande budgetten zie ik dan ook als kerntaak.”

Stijging van 6 procent

Concreet wordt de Vlaamse Milieuinspectie versterkt met 10 voltijdse profielen: een stijging van 6 procent. Het gaat voornamelijk om milieutoezichthouders met een eigen specialisatie zoals gevaarlijke stoffen, grondwater, landbouw en industrie, maar ook om beboeters en experten lucht en hinder. “Een kordaat handhavingsoptreden in de PFAS-problematiek wil zeggen dat je ook gespecialiseerde milieutoezichthouders moet hebben die met hun kennis op het terrein ook de meer complexe bedrijfsprocessen kunnen beoordelen”, zegt Demir.

Beweringen van Groen fundamenteel onwaar

De voorbije dagen werd onder meer door Groen beweerd dat Demir de Vlaams Omgevingsinspectie verder zou afslanken. Dat was op niets gebaseerd en fundamenteel onwaar. De feiten: in 2019 werd beslist dat alle Vlaamse overheidsdiensten het elk jaar met wat minder middelen moeten doen. Dat is dit jaar inderdaad niet anders, zegt Demir: “Maar neen, dat wil helemaal niet zeggen dat dit allemaal blind op kap van onze inspectiediensten gebeurt met een vermindering van het aantal handhavers tot gevolg. We zijn niet gek. In overleg met de diensten zetten we deze eerste belangrijke stap.”

Audit van alle handhavingsdiensten in uitvoering

Demir startte daarnaast enkele weken geleden een audit van alle handhavingsdiensten binnen het beleidsdomein Omgeving. Daarmee wil ze knelpunten identificeren en verbeteren. Ook de structurele financiering van de handhavingsdiensten zal daar deel van uitmaken. “En daar zal ook naar gehandeld worden, zodra het resultaat er is. Toch zullen meer inspecteurs niet altijd zaligmakend zijn. De vinger moet op alle juiste wonden gelegd worden. Net daarom volg ik ook het werk van de PFOS-onderzoekscommissie op. Het komt immers de onderzoekscommissie toe om een oordeel te vellen over de beleidsbeslissingen uit het verleden. Hun aanbevelingen zal ik dan ook ter harte nemen”, klinkt het.

Enkel meer personeel is niet zaligmakend

Enkel meer personeel zal niet alle problemen oplossen, weet Demir. De Vlaamse inspectiediensten wisten in het verleden niet van elkaar welke sancties ze aan welke bedrijven gaven. Dergelijke problemen los je niet op met meer personeel. Daarom startte Demir verschillende acties op. Er loopt onder andere een traject met het oog op de fusie van inspectiediensten, minstens die binnen het beleidsdomein Omgeving. Ook komt er één Vlaams bestuurlijk sanctieregister waar alle handhavingsacties en -sancties verzameld worden en dat toegankelijk wordt voor andere handhavers zoals lokale besturen, openbaar ministerie en politie.

Onderwerpen