Meermaals per jaar lanceert Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir via Natuur en Bos projectoproepen waarmee ze investeert in meer natuur dichtbij de mensen. De steun van 1,5 miljoen euro die ze nu toewijst focust op natuuroplossingen die niet alleen zorgen voor meer groen, maar ook duidelijke maatschappelijke noden opvangen.

Dementievriendelijke groene omgeving

Een belangrijke daarvan is het mentale welzijn van mensen, niet in het minst patiënten van zorginstellingen of bewoners van woonzorgcentra. Onderzoek toont aan dat daglicht, buitenlucht, bewegingsruimte en zichtbare, voelbare en herkenbare connectie met groene, natuurlijke buitenomgeving grote impact hebben op het voelen, denken én doen van personen met dementie. Natuur toegankelijk maken voor die mensen is dan ook een maatschappelijke uitdaging, waarvan het belang steeds toeneemt. Minister Demir trekt om die reden geld uit voor dementievriendelijke groene omgevingen op diverse plekken in Vlaanderen.

Groen in de jeugdzorg en in gevangenissen

Gelijkaardige initiatieven worden ondersteund voor patiënten van jeugdpsychiatrie of jongeren in de (bijzondere) jeugdzorg. Ook de binnenplaatsen van een aantal gevangenissen worden onder impuls van Demir, ook bevoegd voor Justitie, vergroend. Dat komt tegemoet aan de vraag naar ontharding. Daarnaast biedt het kansen om gedetineerden mee te laten werken in het groen, wat positieve effecten voor het gedrag van gedetineerden. Groen levert een belangrijke bijdrage voor psychisch welzijn en stress- en agressiereductie. De inschakeling van de gedetineerden zal de positieve effecten alleen maar versterken, ook voor de cipiers. De ingrepen zelf zullen ook bijdragen aan klimaatadaptatie. De geloofwaardigheid van de natuuroplossing is dus hoog.

Investeren in wie het moeilijk heeft

Tot slot krijgt de vergroening in sterk verstedelijkte of dichtbewoonde kernen zoals steeds ruime aandacht. “Tijdens corona hebben we allemaal zelf ervaren dat groene omgevingen leiden tot minder piekeren, minder stress en meer positieve emoties. Daarnaast zorgt de aanwezigheid van groen ook voor goesting in beweging. Met deze 20 projecten focussen we niet alleen op onze ambitie om minder verharding te hebben en meer groen. We investeren ook in zij die het moeilijker hebben. We richten ons bewust op groepen zoals dementerenden, hulpbehoevenden of mensen met psychiatrische of gedragsstoornissen om een win-winsituatie te bekomen voor de ganse gemeenschap”, zegt Zuhal Demir.

Onderwerpen