"De integratietegemoetkoming heeft net als doel om de kosten van een handicap te helpen dragen. En deze kosten blijven bestaan, ongeacht de gezinssituatie”, zegt staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir. “Daarom werkte ik samen met twee parlementsleden een voorstel uit waardoor de partner meer zal mogen verdienen vooraleer de tegemoetkoming wegvalt.”

Hierdoor zullen meer personen (geschat op 1.391) een integratietegemoetkoming krijgen. Wie nu al een integratietegemoetkoming ontvangt, gaat financieel op vooruit. 1.764 personen zullen naar schatting tot 175 euro per maand extra ontvangen.