Natuur uitbreiden

Met de investering maakt Demir werk van de Vlaamse ambitie om het groene karakter van de Rand te beschermen. “De Groene rand staat bekend om zijn prachtige parken en glooiende landschappen. Met deze financiële steun geven we de lokale overheden een duw in de rug geven om de natuur op hun grondgebied uit te breiden en op een kwaliteitsvolle en creatieve manier toegankelijk te maken voor iedereen.”.

Goede bondgenoot

Vlaams minister van Vlaamse Rand Ben Weyts rekent zich rijk met een goede bondgenoot als Zuhal Demir. “De Rand is Vlaams en groen en we willen hem nog Vlaamser en nog groener maken. Dankzij deze gerichte investering komen er 50 voetbalvelden groen bij in onze streek. Hopelijk kunnen we in de komende jaren nog meer samenwerken voor nog meer groen.”

200 hectare natuurgebied in Malle

Zuhal Demirs ambitie reikt uiteraard verder dan de Vlaamse Rand. Ze heeft een plan klaar om van het militair domein in Malle een natuurgebied te maken. Het gaat om een oppervlakte van 200 hectare. De omzetting naar natuurgebied betekent niet dat het niet meer recreatief kan gebruikt worden. “Een deel van het vliegveld zal ook na de herbestemming gebruikt kunnen blijven voor recreatievliegen en er is ook een zone aangeduid waar binnen bepaalde voorwaarden ruitertornooien georganiseerd zullen kunnen worden.”

Onderwerpen