Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Zuhal Demir op 8 april 2023

Er zijn politici die elke zin wikken en wegen en hun debatfiches opdreunen als een papegaai, panisch als ze zijn voor een uitschuiver. En dan is er Vlaams minister Zuhal Demir, in haar knalrode broekpak. “Eerst doen en dan denken? Zo zit ik niet in elkaar.” Lees het interview met Vlaams minister …

Door Zuhal Demir op 8 april 2023, over deze onderwerpen: Omgevingsvergunning

Sinds Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir de procedure voor het zorgwonen vereenvoudigde, steeg het aantal jaarlijkse aanmeldingen van 487 naar 762 in twee jaar tijd. “Goed nieuws”, aldus Zuhal Demir. “We verlagen zo de drempel voor alle mensen die hun zorgbehoevende vader, moeder, kind of …

Door Zuhal Demir op 4 april 2023

“Te weinig politici stellen zich de vraag of we met de verankering van onze klimaatambities in Europese klimaatwetten en verordeningen niet het juridisch zaadje planten voor stikstof bis”, stelt Vlaams minister Zuhal Demir in een opiniestuk in De Tijd.  Nu het (stik)stof een beetje is gaan liggen, …

Door Zuhal Demir op 1 april 2023

De Vlaamse Regering heeft het decreet definitief goedgekeurd dat de erkenning van de toekomstige Vlaamse Parken regelt. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir bevestigt daarmee de ambitie om in Vlaanderen minstens drie extra Nationale Parken en drie Landschapsparken te erkennen. Het gaat om …

Door Zuhal Demir op 31 maart 2023, over deze onderwerpen: Energiebeleid, Infrastructuur en openbare werken

De Vlaamse Regering heeft een voorkeurstracé voor de Ventilus-hoogspanningslijn vastgelegd. De lijn gaat grotendeels bovengronds, maar zal ook een tiental kilometer ondergronds gaan. Het tracé gaat nu in openbaar onderzoek. “Deze beslissing moest er komen”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal …

Door Zuhal Demir op 30 maart 2023, over deze onderwerpen: Energiebeleid

Vorig jaar stapte Vlaams minister van Energie Zuhal Demir naar het Grondwettelijk Hof tegen de federale opslagwet van minister van Energie Tinne Van der Straeten. Die voorzag in een vergunnings- of meldingsplicht voor de bouw en uitbating van opslagfaciliteiten zoals batterijen, maar kwam daarmee …