Alle EU-lidstaten moeten bijdrage leveren

Minister Demir weerlegde dat Vlaanderen op de rem zou staan. “Wij vinden wel dat de Europese klimaatdoelstellingen moeten gekoppeld zijn aan enkele voorwaarden, zoals kostenefficiëntie. Ook andere lidstaten moeten hun bijdrage leveren. Het kan niet zijn dat enkel West-Europese landen hoge klimaatdoelstellingen opgelegd krijgen, terwijl er grote klimaatwinsten te boeken vallen in landen als Bulgarije, Hongarije en Polen.”

Bekijk Zuhal Demir in Terzake over de klimaatuitdagingen en over het Lokaal Energie- en Klimaatpact dat ze dinsdag voorstelde.