Zuhal Demir verzamelt lokale bestuurders op eerste Boscongres

Door Zuhal Demir op 5 oktober 2020, over deze onderwerpen: Lokale overheid, Leefmilieu

Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir verzamelde vandaag burgemeesters, schepenen en gedeputeerden van gans Vlaanderen op het allereerste Boscongres. Het doel: de handen in elkaar te slaan voor meer bos in Vlaanderen. “Als we de ambitie van 4.000 hectare extra bos tegen 2024 willen waarmaken, is samenwerking met lokale besturen cruciaal. We geven ze hiermee alvast een extra duw in de rug”, zegt Demir.

Verdeeld over twee sessies en geheel coronaveilig verzamelden vandaag bijna 150 burgemeesters en schepenen in Brussel voor het eerste van een reeks jaarlijkse Boscongressen op initiatief van Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir.

16 miljoen euro extra ondersteuning

Minister Demir lichtte voor de aanwezigen het bosuitbreidingsplan “Meer bos voor Vlaanderen!” toe. “4.000 hectare extra bos tegen 2024 vraagt grote inspanningen en meer financiële middelen, van zowel overheid als van alle mogelijke maatschappelijke actoren, en het wegwerken van bestaande drempels die meer groen verhinderen. Uit onze bevraging weten we dat lokale besturen onze ambitie mee waar willen maken. 13 gemeenten geven zelfs aan een bebossingspotentieel van meer dan 50 hectare te hebben, maar ze stuiten vaak ook op financiële drempels. Daarom trekken we via Natuur en Bos 16 miljoen euro uit om de komende vier jaar gemeenten financieel te steunen om te bebossen gronden te kopen. Dat bovenop de subsidies die er al bestaan voor Natuur in je Buurt, de Vlaamse rand of bebossing. De middelen kunnen gaan naar de uitbreiding van bestaande bossen, stadsrandbossen of de zogenaamde tiny forests dichtbij de mensen zolang ze toegankelijk zijn voor iedereen.”

Na de minister kwamen onder meer lokale bestuurders aan het woord om met voorbeelden hun collega’s te inspireren. Het Boscongres werd integraal opgenomen om later als webinar aan te bieden aan burgemeesters en schepenen die niet aanwezig konden zijn.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is