“Binnenkort kunnen alle Vlamingen, onafhankelijk bij welke leverancier ze klant zijn of welk product ze hebben, hun energie betalen zonder verplicht te moeten werken met voorschotten en een jaarlijkse afrekening. De VREG is bevoegd om strikt te handhaven wanneer leveranciers de verplichting niet opvolgen”, aldus Demir.

Facturatie op maandverbruik

Facturatie van energieverbruik op maandbasis is niet nieuw. Sinds 1 april 2022 was de verplichting tot het aanbieden van maandfacturatie al van kracht voor leveranciers met meer dan 200.000 afnamepunten in het Vlaamse Gewest. Meer dan 100.000 contracten worden intussen via maandfacturatie afgerekend. De Vlaming apprecieert duidelijk de mogelijkheden van de digitale meter, die de consument toelaten om meer zicht te hebben op het energieverbruik en onaangename verrassingen te vermijden. Deze verplichting wordt nu uitgebreid naar alle leveranciers die elektriciteit en aardgas leveren in het Vlaams Gewest.

Verplicht aangeboden

Daarbij wordt maandfacturatie verplicht aangeboden voor alle producten waarop kan ingetekend worden en waarvan de prijszetting dit toelaat. Producten waarvoor maandfacturatie niet mogelijk is omwille van de prijszetting, zijn bijvoorbeeld de variabele contracten met een kwartaal-geïndexeerde spot-parameter, waarbij de werkelijke waarde van de parameter pas gekend is na afloop van het kwartaal. De klant kan de keuze voor maandfacturatie zelf maken.

Geen verrassingen, beter beschermd

Door iedereen de mogelijkheid te geven om op maandelijkse basis af te rekenen staat de klant niet meer voor verrassingen bij de jaarlijkse slotfactuur en zijn ze beter beschermd tegen de financiële gevolgen van een mogelijk faillissement van de leverancier. Een afnemer die kiest voor een maandfacturatie voor aardgas of wie zonnepanelen of een warmtepomp heeft, dient er weliswaar rekening mee te houden dat hij afwisselend tijdens de winter met hoge en tijdens de zomer met lage maandfacturen kan worden geconfronteerd, daar waar het voorschotsysteem een spreiding van de kosten met zich meebrengt. Het is dan ook nuttig om eventueel zelf een buffer/spaarpotje aan te leggen.

Onderwerpen