Zware criminelen die een behandelingen krijgen opgelegd maar die niet of onvoldoende krijgen, zijn een tikkende tijdbom voor onze maatschappij. De vraag is dan niet óf ze opnieuw feiten gaan plegen, maar wanneer. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de seksuele plegers met minderjarige slachtoffers een pedofiele stoornis heeft, maar ook dat een daling van 37 procent in seksuele recidivekans kan gerealiseerd worden als daders behandeld worden. 

Behandelen is effectief

“Ik wil vooral voorkomen dat er nieuwe slachtoffers vallen. En of we dat nu willen of niet, een effectieve manier om slachtoffers te voorkomen is nu eenmaal bepaalde daders een behandeling geven die ze nodig hebben”, zegt Demir, die vooral inzet op veroordeelden met een meervoudige problemen, zoals een seksuele stoornis in combinatie met zwakbegaafdheid, drugsverslaving, intrafamiliaal geweld, … De forensische zorg roept dan vaak exclusiecriteria in (lees: ze kunnen maar één element behandelen), maar dat kan in dit project niet meer. Daarvoor komen er ook extra psychiaters en psychologen. 

Onderwerpen