Zuhal Demir trekt naar hof van beroep tegen invoering capaciteitstarief

Door Zuhal Demir op 27 juli 2022, over deze onderwerpen: Energieprijzen, Energiebeleid
Zuhal Demir

Eind juni besliste de onafhankelijke energieregulator VREG om op 1 januari 2023 het capaciteitstarief ongewijzigd in te voeren. Daarmee legt de regulator de standpunten van de Vlaamse minister van Energie Zuhal Demir en een meerderheid van de parlementsleden naast zich neer. Die eisten immers dat de VREG opnieuw naar de tekentafel zou gaan voor een rechtvaardigere hervorming of een veel latere invoering, zeker gezien de huidige energiecrisis. Zuhal Demir trekt nu naar het hof van beroep tegen deze beslissing. “Wat de VREG doet is gewoon te zot voor woorden”, zegt Demir.

“Ik zei eerder al dat ik het niet eens ben met de invoering van het capaciteitstarief in haar huidige vorm. De energietransitie is al uitdagend genoeg. Dat de VREG een quasi unaniem verzoek van het parlement naast zich neerlegt is dan ook te zot voor woorden. Hoewel ik strikt genomen niets te zeggen heb aan de VREG, heb ik het parlement en de mensen wél beloofd dat ik alle middelen, ook juridische, zou uitputten om de invoering van het capaciteitstarief in haar huidige vorm en op dit moment te voorkomen. Daarom trekken we naar het hof van beroep”, klinkt het bij de minister.

Stijgende jaarfactuur

Uit onderzoek blijkt dat wellicht 40 procent van de huishoudens hun jaarfactuur zal zien stijgen door het capaciteitstarief. “Een dergelijke wijziging van de energiefactuur doorvoeren tijdens een energiecrisis waarin een stijgend aantal gezinnen het moeilijk hebben, zorgt bij mij voor de nodige bezorgdheid. Er is ook geen enkele zekerheid dat deze energiecrisis al deze winter gedaan zal zijn, integendeel. Ik wil daarom voorstellen om het capaciteitstarief verder uit te stellen totdat de situatie zich voldoende gestabiliseerd heeft”, zegt Demir.

Onvoldoende geïnformeerd

Uit onderzoek blijkt ook dat slechts 9 procent van de gezinnen op de hoogte is van de invoering en een overgrote meerderheid niet eens weet wat dat capaciteitstarief inhoudt. Ook bedrijven geven aan zich niet voldoende geïnformeerd te voelen over de invoering van het capaciteitstarief.

Digitale meter

“Ik pleit ervoor een capaciteitstarief in te voeren als de meerderheid van de Vlamingen over een digitale meter beschikt. Eind 2024 zal dat 80 procent zijn, op dit moment is dat nog geen 30 procent”, aldus Zuhal Demir. Ook de Federatie van de Belgische Energiebedrijven gaf aan de VREG aan dat een kwaliteitsvolle invoering op dit moment niet mogelijk is en stelde voor om de invoering uit te stellen tot 1 juli 2023. “De mogelijke IT-risico’s kunnen ook nieuwe problemen opleveren voor de klanten en dat kunnen we missen als kiespijn”, aldus Demir.

Geen plezierige stap

De stap van Demir naar het hof van beroep is niet eerder gezien. “Dit is voor mij geen plezierige stap en er is ook geen enkele garantie dat we aan het langste eind zullen trekken. Maar ik kan enkel vaststellen dat een meerderheid van de parlementsleden en betrokken stakeholders tegen een invoering in de huidige vorm zijn. Als de VREG dat doelbewust naast zich neerlegt, resteert enkel deze optie, al blijven we open staan voor overleg met de VREG”, besluit Zuhal Demir.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is