Het Vlaamse klimaatplan beoogt 40 procent minder CO2 uitstoten dan in 2005 tegen 2030. Al vlak voor de zomer eiste de Brusselse minister Maron (Ecolo) dat Vlaanderen een doelstelling van minstens 47 procent moet hanteren of anders financieel borg moet staan. Zo niet, zou hij geen nationaal plan indienen bij de Europese Commissie. Hij herhaalde vorige week dat standpunt. Dat rekent bij minister Demir op onbegrip. “Laat ons niet flauw doen: er is een nationaal plan klaar voor indiening, maar het is niet naar de zin van Ecolo en Groen. Zij willen de Vlaamse democratie het mes op de keel zetten om nog verder te gaan dan de al zeer ambitieuze 40 procent. Dat zal niet gebeuren.”

Al bijkomende maatregelen

In november 2021 keurde de Vlaamse Regering een belangrijk pakket goed met bijkomende maatregelen om méér te doen voor minder CO2. Die kwamen bovenop het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) uit 2019. Begin 2023 bevestigde de Vlaamse Regering de ambitie voor 40 procent minder CO2 tegen 2030 bij de actualisatie van haar klimaatplan. Het is dat plan dat Demir aan de andere regeringen bezorgde als de Vlaamse bijdrage voor het Nationaal Energie- en Klimaatplan en dat nu wordt afgeschoten. “Monsieur Maron, Monsieur Henry (Ecolo) en Madame Khattabi (Ecolo) haalden nul stemmen in Vlaanderen, maar blokkeren wel democratisch gedekte plannen van de grootste deelstaat. Ik noem dat een triest dieptepunt in de democratie in ons land”, reageerde minister Demir vanmorgen in De Ochtend.

Klaar om in te dienen

Ook is Demir verbaasd over de heisa rond het nationaal plan. Volgens haar ligt alles al sinds juni klaar. Ze vraagt dan ook om het nationaal plan in te dienen met respect voor de bevoegdheid van elke entiteit, zoals ook in 2020 gebeurde. Demir wil de plannen van alle deelstaten bundelen en een koepeltekst meesturen waarin België meldt dat de maatregelen voor de resterende emissieruimte later worden bepaald, zonder die aan een van de entiteiten toe te wijzen. “Elke regering heeft een plan én er is een overkoepelende tekst gemaakt. Ik wil dat vandaag nog tekenen om in te dienen. Klaarblijkelijk vinden Ecolo en Groen ons Vlaams deelplan niet goed genoeg en blokkeren ze de indiening ervan. Maar het Vlaamse plan gaat niet wijzigen door er langer naar te kijken”, aldus Demir. Het klimaatdossier komt wellicht op de agenda van het Overlegcomité op 22 november.

Nationale en internationale klimaatconferentie

Ten slotte reageerde Demir op haar afwezigheid op de zogenaamde Nationale Conferentie van minister Khattabi over klimaat dat volgende week plaatsvindt. Volgens haar heeft Vlaanderen geen behoefte, noch nood aan ‘een grote show met Kumbaja-moment’. “Wij hebben ons plan en voeren het uit. Daar hebben we geen conferenties voor nodig. Net zoals we daarvoor geen 150 man naar de Klimaatconferentie in de Verenigde Arabische Emiraten moeten sturen”, klinkt het.

Onderwerpen