Met gebieden onder effectief natuurbeheer bedoelt men natuurgebieden met een reservaatstatus of gebieden met een goedgekeurd beheerplan. Deze genieten extra bescherming en krijgen streefdoelen opgelegd om de biodiversiteit te verhogen. Dat moet bijvoorbeeld de leefgebieden en populaties van inheemse dieren en planten veilig stellen. Tegelijk moeten de gebieden ook een minimale toegankelijkheid hebben zodat bezoekers de florerende natuur kunnen bewonderen. De Vlaamse overheid beheert deze gebieden in samenwerking met natuurverenigingen, lokale besturen en private eigenaren.

Hoge ambities

Deze legislatuur bracht de minister het totale oppervlakte van beheerde natuur zo van 91.357 omhoog naar 106.598 hectare. “Natuurbeheer staat dan ook centraal in het beleid”, vertelt Demir. “We maken er ruimte voor, beschermen het en blijven er in de toekomst op inzetten. Vlaanderen is misschien klein, maar de ambities voor natuur zijn groot.”

Doelstelling 2024 in zicht

Dat is ook voor de Vlaming een goede zaak volgens Demir. “Via de erkenning als natuurreservaat zorgen we voor bijkomende bescherming en beheer van onze waardevolle natuur en kunnen bezoekers maximaal genieten van die natuur zonder het gebied aan te tasten.” De komende maanden behandelt ze nog circa 100 dossiers om in 2024 de doelstelling van 20.000 hectare extra effectief beheerde natuur te behalen.

Onderwerpen