Zuhal Demir gaat haar federale collega daarover contacteren nu de onderhandelingen over de fiscale hervorming nog lopen. Net vandaag start ze via het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) een nieuwe paginagrote campagne in alle kranten om mensen te stimuleren richting renovaties, met steun via de MijnVerbouwPremie.

Per miljoen Vlaamse steun 90.000 euro naar Belgische staatskas

De sectorfederaties Bouwunie en Embuild benadrukten de voorbije week al dat de geplande btw-verhoging van Van Peteghem voor de bouw én de consument een slechte zaak is. “Op elke 100.000 euro komt er 3.000 euro bij. Bij een project van 300.000 à 400.000 euro gaat het dus om 9.000 à 12.000 euro extra. Daar kun je toch al iets mee doen”, klonk het in de sector. De btw-verhoging heeft tot gevolg dat voor elke miljoen euro dat Vlaanderen aan de Vlaming wil geven om te helpen met renoveren, 90.000 euro verdwijnt in de Belgische staatskas.

Compleet verkeerd signaal

"Een compleet verkeerd signaal”, zegt Demir. “Er moeten tegen 2050 2,9 miljoen woningen sterk energetisch gerenoveerd worden. De btw op dergelijke investeringen verhogen zal dan ook niet meer of niet minder zijn dan een rem op het Vlaamse energie- en renovatiebeleid. Ik vraag de federale regering dan ook om deze beslissing ter herzien."

In strijd met eigen federale klimaatambities

De minister wijst er op dat de maatregelen ernstig in strijd zijn met de klimaatambities zoals ze door de federale collega’s telkens worden uitgesproken. “Een zoveelste geval van ‘kijk naar mijn woorden, niet naar mijn daden’’.

1 miljard euro Vlaamse renovatiesteun

Net vandaag start Zuhal Demir via het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) een paginagrote campagne in nagenoeg alle kranten om mensen te stimuleren richting renovaties, met steun via de MijnVerbouwPremie. Vlaanderen maakte vorig najaar bekend dat ze ruim 1 miljard euro mobiliseert om de Vlamingen aan het renoveren te krijgen en het renovatietempo van particuliere woningen fors op te krikken.