Klimaatrobuust en biodivers

Veel lokale besturen, verenigingen en bedrijven investeren in projecten die zorgen voor vergroening en het klimaatrobuuster en biodiverser maken van de bebouwde omgeving in Vlaanderen. Om die projecten een stevige duw in de rug te geven, maakt Demir vandaag 8,6  miljoen euro voor 69 klimaatprojecten op Vlaams grondgebied.

Klimaatadaptatie

“De oppervlakte lokale vergroening doen stijgen, verharde oppervlaktes verwijderen en investeren in biodiversiteit is van enorm belang in onze verstedelijkte gebieden en draagt sterk bij tot klimaatmitigatie en -adaptatie. Wie daarin investeert vindt in mij een partner.”

Duwtje in de rug

Demir investeert 213.750 euro om een stadstuin van 1.275 m² te realiseren in het centrum van Genk, die opengesteld zal worden voor het publiek. En ze investeert 234.525 euro in een zero waste schoolterrein voor SABKO Sint-Amandsbasisschool Zuid in Kortrijk. Ook het psychiatrisch ziekenhuis "Asster" in Sint-Truiden krijgt een duw in de rug van 182.490 euro om zijn terreinen te ontharden en te vergroenen.