“Bij de start van deze Vlaamse Regering hebben we het principe goedgekeurd dat we oversubsidiëring moeten tegengaan. Dat doen we nu ook. Het gaat om voor alle duidelijkheid om grote zonnepaneelparken die hun investering al lang hebben terugverdiend. De Europese regels rond staatsteun spreken in ons voordeel, en er bestaat niet zoiets als een recht op oversubsidiëring”, zegt Zuhal Demir, die bedrukt dat het decreet juridisch dichtgetimmerd is. Al verwacht ze protest, maar “grote hervormingen leiden altijd tot tegenstand. Dat wil niet zeggen dat ik niets moet doen, al moet alles wel juridisch kloppen.”

Niets afpakken

“Er komen de volgende jaren nog zo’n 1,3 miljard euro aan groenestroomcertificaten aan. Gaan we dat in de factuur van de consument draaien? Dat wil ik niet. We pakken overigens niet af, hé. Het is louter een kwestie van rechtvaardigheid”, besluit de minister. 

Ventilus: beslissing in schoot van regering

De dezelfde ministerraad ligt ook het Ventilusdossier op de tafel. Daar moet beslist worden of het tracé van de hoogspanningslijn bovengronds of (deels) ondergronds zal komen te liggen. “Die beslissing moet collegiaal door de hele regering worden genomen, weliswaar met respect voor de bezorgdheden van de omwonenden. Maar we kunnen hier niet te lang meer mee wachten. De netversterking in West-Vlaanderen is echt wel een acute noodzaak”, zegt Zuhal Demir. De minister pleit in de marge van dit dossier voor de invoering van stralingsnormen die kunnen worden omgezet naar duidelijke regelgeving. “We moeten tegemoetkomen aan de zorgen van de mensen en duidelijkheid scheppen.”