Ze blijft bij haar uitspraken van vorige week. "Het is vooral jammer voor mensen in armoede. Je spreekt op die manier niet over mensen in armoede. Ik vind het eigenlijk walgelijk dat een wetenschapper dit ook zo poneert." Verder had de staatssecretaris het ook over hoe ze de hoge cijfers van gekleurde armoede bij leefloners wil aanpakken. Ze wil verder inzetten op bestaande projecten bij OCMW's en heeft hiervoor 12,5 miljoen euro extra vrijgemaakt. "Het gaat vaak over mensen die het niet alleen moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Maar ze hebben vaak ook emotionele en psychologische problemen. Dat vraagt een totaalaanpak", aldus Demir.