“Elk gewest heeft haar eigen plan uitgewerkt binnen haar eigen democratie en daar moet in het Nationaal Energie- en Klimaatplan rekening mee gehouden worden. Voor Vlaanderen is dat duidelijk: we leggen de lat op -40 %, dankzij een breed pakket aan maatregelen. Dat de andere regeringen er een ander standpunt op nahouden, is geen enkel probleem. Maar we moeten de democratie in elke deelstaat respecteren”, stelt Zuhal.

Ecolo-programma niet uitvoeren

“We bevestigen vandaag ons voornemen om resoluut te gaan voor -40 % tegen 2030, maar we gaan inderdaad het Ecolo-programma niet uitvoeren. Dat zal niet veranderen door langer te wachten”, aldus Demir. De minister deed voor de zomer al het voorstel om elk plan van elke entiteit louter te bundelen en een koepeltekst te voorzien waarin België meldt dat maatregelen voor de resterende emissieruimte later zouden worden bepaald, zonder die aan een van de entiteiten toe te wijzen. Dat voorstel kreeg nu groen licht van het Overlegcomité.

Koepeltekst

De koepeltekst stelt dat België door middel van verdere afspraken in het kader van de burden sharing het tekort aan Belgische emissieruimte zal beperken door het nemen van bijkomende maatregelen, en compenseren door het gebruik van flexibiliteit. Zo engageert elke deelstaat zich tot zijn eigen besliste doelstelling en kan ons land alsnog spoedig aan de verplichtingen van de Europese Commissie voldoen.

Niet meedoen aan opbod

“Het Vlaamse standpunt is genoegzaam bekend. Dat men maandenlang probeerde de Vlaamse democratie de arm om te draaien was ongepast. Het is België dat onder impuls van Ecolo/Groen zich internationaal engageert tot allerlei hoge doelstellingen, zonder de steun van Vlaanderen en dus zonder democratische meerderheid in de grootste deelstaat. Vanaf het begin heb ik duidelijk gemaakt dat Vlaanderen niet meedoet aan het opbod aan percentages tot -47 %. Ecolo en Groen moeten het daar niet mee eens zijn, maar de eis om de Vlaamse plannen aan te passen zal niet ingewilligd worden”, besluit Demir.