Schoolbesturen worden niet alleen geconfronteerd met de renovaties van hun schoolgebouwen, maar ook met de bijhorende energieverplichtingen. Zo moeten ze bijvoorbeeld vanaf 2024 in het bezit zijn van een energieprestatiecertificaat, het zogenaamde EPC-label. De onderwijskoepels vrezen echter dat deze EPC-verplichting heel wat kosten met zich zal meebrengen wanneer zij dure, onafhankelijke energiedeskundigen moeten inschakelen.

Oplossingen zoeken

Minister Demir treedt daarom met de schoolbesturen in overleg om hun bezorgdheden weg te nemen. Ze wil concreet nagaan welke specifieke noden er zijn, hoeveel flexibiliteit men nodig heeft en welke overheidsondersteuning de onderwijskoepels wensen. Een oplossing kan bijvoorbeeld het inschakelen zijn van het Vlaams Energiebedrijf (VEB). “We streven allemaal naar een structurele verlaging van de energiekosten voor scholen en een gezonde klasomgeving”, merkt Demir op.