Zuhal Demir erkende in 2021 meer dan 3.400 hectare als natuurreservaat

Door Zuhal Demir op 11 januari 2022, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Klimaat
Zuhal Demir

Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir heeft in 2021 3.473 hectare bos- en natuurgebied erkend als natuurreservaat. Daarmee komt de teller op 7,13 % van het Vlaamse grondgebied dat onder effectief natuurbeheer staat. Een record. "Door zo’n erkenning worden die gebieden extra beschermd en beheerd, en kunnen we bezoekers maximaal laten genieten van de natuur zonder de draagkracht van het gebied aan te tasten", aldus Zuhal Demir.

"Natuur staat centraal in het Vlaamse beleid", aldus Zuhal Demir. "We maken ruimte voor extra natuurgebieden en zorgen voor een actualisering van de toegankelijkheid van de bestaande gebieden. Zo komen we ook tegemoet aan de roep voor meer toegankelijke natuur, sinds we allemaal aan het wandelen zijn geslagen."

Strenge beheersplannen

Een natuurreservaat is een gebied dat specifiek wordt beheerd om de natuurwaarden in stand te houden of verder te ontwikkelen. Er gelden strenge natuurbeheersplannen. Niet elk stukje bos of natuur kan erkend worden als reservaat. Er moeten belangrijke leefgebieden en populaties van inheemse dier- en plantensoorten aanwezig zijn, en een hoge biodiversiteit. "En die gebieden moeten natuurlijk ook beheerd worden. Dat gaat vaak over vrijwilligers van natuurverenigingen", zegt Zuhal Demir.

Straks 100.000 hectare natuurgebied

Vlaanderen telt momenteel ongeveer 97.245 hectare natuur onder effectief natuurbeheer, een getal dat volgend jaar wellicht de kaap van 100.000 hectare zal overstijgen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is