Met de visienota neemt de Vlaamse Regering een algemeen standpunt in over de Mededeling van de Europese Commissie van 6 februari 2024 inzake de Europese Klimaatdoelstelling voor 2040 waarin de Commissie een doelstelling voorstelt van 90 procent netto reductie van broeikasgasemissies tegen 2040, in vergelijking met 1990. Eerder had minister Demir daar al haar eigen mening over verkondigd.

Bezorgd over energiebeschikbaarheid en -prijzen

De Vlaamse Regering is van mening dat de Europese Commissie de doelstelling voor 2040 moet loslaten. “De Russische invasie in Oekraïne heeft aanleiding gegeven tot bezorgdheid over de beschikbaarheid van energie en over de gevolgen van de stijgende energieprijzen voor huishoudens en bedrijven, en het sterk gestegen verschil van de energieprijzen van EU met vooral maar niet enkel USA”, klinkt het in de visienota. “De focus van de lidstaten moet de komende jaren liggen op het verwezenlijken van de al ambitieuze doelstellingen voor 2030 door middel van concrete maatregelen. De aard van deze uitdagingen op de korte termijn rechtvaardigt naar onze mening het uitstel van de discussie over de 2040-doelstelling”.

Onvoldoende onderbouwd

De 90%-doelstelling zoals voorgesteld voor 2040 in de mededeling van de Europese Commissie lijkt onvoldoende onderbouwd, stelt de Visienota. “De Vlaamse Regering zal daarom niet akkoord gaan en desnoods een tegenstem uitbrengen”, klinkt het. Er volgt nog een kritische analyse en een impactanalyse van de Europese plannen om voorbereid te zijn op verdere discussies.

Boodschap aan De Croo

Demir krijgt dus unisono bijval van coalitiepartners cd&v en Open Vld. De voltallige Vlaamse Regering heeft ook een boodschap naar de regering van premier De Croo en de andere regeringen in ons land: “De Vlaamse Regering roept de andere regeringen in dit land op om dezelfde houding aan te nemen zodat België maximaal kan wegen op de Europese besluitvorming”.

Onderwerpen