Tijdens een Overlegcomité stonden veel energiedossiers op de agenda. In verschillende dossiers overschrijdt de federale energieminister haar bevoegdheden. De Vlaamse Regering ging al in twee van die dossiers in beroep tegen federale wetten die zich op de Vlaamse bevoegdheden begeven, waaronder de wet over energiegemeenschappen.

Vertragingen en rechtsonzekerheid door federale bevoegdheidsconflicten

De Vlaamse Regering hoopt dat het federale niveau niet dezelfde fout maakt als het gaat over waterstof. Want de federale minister van Energie wil maximale bevoegdheid over waterstof. Maar Vlaanderen pleit voor een parallel met onder meer de gasbevoegdheid, waarbij Vlaanderen bevoegd is voor alles behalve ‘het groot transport’ en ‘invoer’ van waterstof. De Vlaamse Regering is daarover eensgezind en wordt gesteund door juridisch advies dat de federale overheid dreigt haar boekje te buiten gaat. “Het zou onverantwoord zijn als het federale niveau bevoegdheidsconflicten uitlokt die leiden tot juridische procedures, vertragingen en rechtsonzekerheid. Ze deed dat al rond de opslagwet en de energiegemeenschappen. De Vlaamse Regering wil dit absoluut vermijden en herhaalt dus haar wens om tot een onderhandelde oplossing te komen”, vindt Demir.

Onderhandelde oplossing het beste voor iedereen

Demir zet intussen de voorbereidingen verder voor een waterstofdecreet dat het Vlaamse luik verder moet regelen. Samen met de sector hoopt ze om juridisch getouwtrek achterwege te laten maar waarschuwt dat bevoegdheidsoverschrijdingen niet genegeerd kunnen worden. “Want ook die geven aanleiding tot rechtsonzekerheid. Een onderhandelde oplossing zou het beste zijn voor iedereen. Ik roep nogmaals daartoe op”, zegt ze.