Het plan strekt zich uit over alle betrokken bevoegdheden binnen de Vlaamse Regering. “We kijken specifiek naar gebouwen, transport, landbouw en kleine industrie”, zegt Zuhal Demir. “40 procent is haalbaar en realistisch, maar het wordt pittig. Iedereen zal extra inspanningen moeten doen. Ook binnen mijn bevoegdheden kijk ik naar meer maatregelen om gebouwen te renoveren en sneller afscheid te nemen van fossiele brandstoffen.”

Te weinig gedaan in verleden

De CO2-uitstoot is de voorbije jaren veel te traag gedaald. “Er is in het verleden gewoon veel te weinig gedaan. Met de huidige maatregelen zouden we aan 30 procent komen, dat is onvoldoende. Daarom is het klimaatplan toe aan een evaluatie.

Unieke maatregelen

De Europese Unie houdt vast aan een vermindering van 47 procent. Sommige milieuorganisaties verwijten Demir gelatenheid, maar die kritiek aanvaardt ze niet. “Vlaanderen neemt maatregelen die zelfs uniek zijn in Europa. We hebben een renovatieplicht, een zonnepanelenplicht voor grote bedrijven, we staan op nummer 3 in de EU qua wind- en zonne-energie. Veel maatregelen gaan nu pas in en zullen voor een versnelling zorgen.”

EU-doelstellingen zijn onhaalbaar

Als België de vooropgestelde 47 procent niet haalt, zal het extra uitstootrechten moeten betalen, maar Zuhal Demir wijst daarvoor expliciet naar haar federale collega Khattabi. “Zij heeft zich aan die 47 procent verbonden. Vanuit Vlaanderen hebben we altijd gezegd dat we dan bedrijven gaan moeten sluiten. Die 47 procent in 7 jaar is gewoon onhaalbaar. Als mevrouw Khattabi zegt dat ze daar toch voor wil gaan, dan ga ik ervan uit dat Wallonië en Brussel, met allemaal bevoegde Ecolo-ministers, dat cijfer zullen halen. Maar ik zie geen maatregelen. Dat is ook wat zo hypocriet is aan heel de discussie.”

Geen rekeningrijden

In de klimaatdiscussie dook ook opnieuw rekeningrijden op, maar dat wijst Zuhal Demir resoluut af. “Dat ligt niet op tafel. We hebben al een Europese koolstoftaks – waar ik resoluut tegen ben. Daar gaan we geen extra belasting aan toevoegen. Hoe kan je een draagvlak creëren voor het klimaatverhaal, als mensen zich nu al zorgen maken hoe ze dat allemaal gaan voor mekaar gaan krijgen?

Onhoudbaar

De minister blijft ook ijveren voor een knip in de groenestroomcertificaten. “Mensen willen dat we beslissingen nemen in het algemeen belang, niet voor een 800-tal bedrijven. Het is toch niet normaal dat we met z’n allen honderden miljoenen blijven betalen voor iets dat al terugverdiend is. Ik pak niets af, hé. Maar dit systeem is onhoudbaar. Tijd voor verandering.”

Beluister het interview met Zuhal Demir in De Ochtend.

Onderwerpen