De Veilige Huizen in Antwerpen, Mechelen, Limburg en Geel krijgen gezelschap van vijf Huizen in Kortrijk, Oostende, Gent, Leuven en Halle. Daarbovenop investeert Demir 9 miljoen euro extra en worden er 95 extra personeelsleden aangeworven. Elke Family Justice Centre krijgt ook vaste psychologen.

Bloed koken

“Deze maand werd met de moord op een vrouw en haar zoon door de partner nog maar eens pijnlijk duidelijk dat wat we hier doen, dat wat Vlaanderen doet, absoluut noodzakelijk is. Dit zijn verhalen waar je een krop in de keel van krijgt, waarvan mijn bloed gaat koken”, zegt Demir.

Gezamenlijke aanpak loont

Met de opening van vijf nieuwe centra in Vlaanderen rolt minister Demir de succesformule van een gezamenlijke aanpak verder uit. In de strijd tegen toenemend intrafamiliaal geweld – in 2022 ging het om ongeveer 27.000 processen-verbaal in Vlaanderen en 2.588 gezinnen die integraal werden begeleid – hebben de huidige centra hun nut vandaag ruimschoots bewezen. Zuhal Demir: “Via een gezamenlijke aanpak lukt het steeds beter om de vaak vicieuze cirkel van geweld binnen gezinnen te doorbreken.”

Bakens van hoop

“Geweld binnen het gezin maakt generaties later nog slachtoffers”, aldus minister Demir. “Het ruïneert levens. We moeten die spiraal doorbreken. Intrafamiliaal geweld is een plaag die woekert in onze samenleving. De Veilige Huizen moeten bakens van hoop worden voor gezinnen. We aanvaarden geen geweld op straat. Laat ons die lijn doortrekken tot achter de voordeur.”

Internationale pionier

Binnen België zijn de Veilige Huizen zijn een typisch ‘Vlaams’ concept: in Wallonië bestaat dit nog niet, en ook internationaal wordt Vlaanderen gezien als pionier omwille van de uitrol in heel Vlaanderen. De investering in multidisciplinaire samenwerking gebeurt hier op grote schaal en nergens in Europa werd al zo een uitrol voorzien.