Federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) claimt dat, in tegenstelling tot andere energiedragers, maximale bevoegdheid over waterstof, van transport, import, productie tot en met levering aan klanten. De Vlaamse Regering is echter eensgezind: waterstof is vooral een Vlaamse bevoegdheid. Die claim wordt ook gesteund door het nodige juridisch advies.

Vlaams waterstofdecreet

Omdat Vlaanderen degelijke wetgeving nastreeft en wil voorkomen dat noodzakelijke technische evoluties in de toekomst eigenhandig geblokkeerd kunnen worden door het federale niveau, zoals dat momenteel ook gebeurt met de nucleaire energieproductie, keurde de Vlaamse Regering al haar eigen waterstofdecreet goed, dat wél rekening houdt met bevoegdheidsrestricties.

Onverantwoord

“Waterstof kan een enorme positieve bijdrage leveren aan een duurzame economie. Het zou dan ook onverantwoord zijn als het federale niveau bevoegdheidsconflicten uitlokt die zouden leiden tot juridische procedures, vertragingen en rechtsonzekerheid”, zegt Zuhal Demir.

Snelweg naar chaos

De minister wordt in haar standpunt gesteund door regeringspartijen cd&v en Open Vld en kreeg een mandaat om in beroep te gaan tegen de federale wet, maar had liever een onderhandelde oplossing gezien. “Door te volharden in het eigen gelijk speelt Tinne Van der Straeten poker met de Europese waterstofmiddelen voor de energietransitie. Ongeveer driehonderd miljoen euro toekennen op basis van kaduke federale wetgeving op Vlaamse bevoegdheden is een snelweg naar chaos”, besluit Demir.