Voorbereiden op klimaatverandering 

Het Adaptatiefonds van de Verenigde Naties werd opgericht in 2001 voor het financieren van adaptatieprojecten in de ontwikkelingslanden die toetraden tot het Kyotoprotocol. Sinds 2010 heeft het fonds meer dan 510 miljoen euro besteed om kwetsbare gemeenschappen in ontwikkelingslanden voor te bereiden op de klimaatverandering. In totaal werden al meer dan zes miljoen mensen bereikt.

Verantwoordelijkheid nemen

Met de investering van 1,7 miljoen levert Vlaanderen zijn bijdrage in de uitvoering van internationale engagementen. “Vlaanderen kijkt niet weg van de uitdagingen. Ook niet in het buitenland. Mee verantwoordelijkheid nemen buiten onze eigen landsgrenzen is dus niet onlogisch voor een regio als Vlaanderen.” Toch zoekt Vlaanderen naar bijkomende alternatieven om aan internationale klimaatfinanciering te doet, naast het fonds van de Verenigde Naties.

Win-win

“We willen onze middelen ook investeren in internationale projecten waar Vlaamse ondernemingen in participeren. Vanaf 2020 gaan we daarom proberen goede projecten zelf te selecteren. Zo is een win-win mogelijk: we doen onze bijdrage aan goede internationale klimaatprojecten en komen internationale engagementen na, maar doen tegelijk de slaagkansen toenemen van de buitenlandse projecten van onze eigen ondernemers.”