Nog te veel ongezuiverd afvalwater stroomt weg naar de waterlopen: beekjes, vijvers, rivieren en de zee. Dat is mede de oorzaak dat slechts 1 van de 195 waterlopen in Vlaanderen in goede staat is. Om die waterkwaliteit grondig te verbeteren maakt minister Demir dit jaar 122 miljoen euro vrij. Elke gemeente in Vlaanderen kon in aanmerking komen voor maximum twee projecten. 

Milieurendement van de investering nog nooit zo hoog

Maar liefst 183 projecten over 129 gemeenten heen werden finaal geselecteerd voor financiële steun vanuit Vlaanderen. De meeste investeringen gaan naar de uitbouw van rioleringen en ook individuele zuiveringsprojecten werden opgenomen. Daarbij ligt de focus op de verbeteringen van de waterkwaliteit en het verhogen van de zuiveringsgraad. Dat heeft tot gevolg dat het milieurendement van de investeringen nooit eerder zo hoog lag: bijkomend zal het afvalwater van maar liefst 8.700 gezinnen of 19.900 Vlamingen gezuiverd worden. 

“Dat er ieder jaar massa’s veel liters afvalwater wegstromen richting onze kostbare en kwetsbare natuur, kan niet blijven duren. Vlaanderen is zelf geen rioolbeheerder en kan dus enkel de lokale besturen financieel ondersteunen zodat investeringen sneller plaatsvinden. De budgetten die we daarvoor uittrokken de voorbije jaren waren nog nooit zo hoog. Maar, we blijven ook kijken ook naar de lokale bestuurders om een versnelling hoger te schakelen. Ook zij moeten een tandje bijsteken om een goede waterkwaliteit en gezond leefmilieu te garanderen in het belang van hun inwoners”, besluit Demir.  

Onderwerpen