Het akkoord bouwt verder op de initiële overeenkomst die vorig jaar werd gesloten en het compromisvoorstel dat zondag door de N-VA op tafel werd gelegd. Twee knelpunten – de gelijkschakeling van stikstofuitstoot voor industrie en landbouw en de mogelijkheid om de uitstootrechten over te dragen van landbouwbedrijven die sluiten – worden via een openbaar onderzoek verder bestudeerd, maar wel met een resultaatverbintenis. “Als blijkt dat dat onderzoek gunstig is, zullen we daar ook naar handelen”, zegt Jan Jambon.

Geen vertraging

Het bijkomende openbaar onderzoek zal volgens Jambon niet voor een vertraging zorgen. “We hebben een akkoord om tegen 2030 de stikstofuitstoot op kwetsbare natuur te halveren. Het grootste deel van de engagementen wordt uitgevoerd en biedt perspectief voor de landbouwers. Wie wil uitbreiden, zal tegen 2025 een passende beoordeling krijgen voor die plannen. Het akkoord biedt dus alle nodige garanties. 

Grotere plaatje blijven bekijken

“Bij zo’n moeilijke onderhandeling is het uiteindelijk een kwestie van naar het grotere plaatje te kijken. Er waren al heel wat maatregelen goedgekeurd. Het zou zonde zijn geweest die van tafel te vegen mocht er geen akkoord zijn geweest”, aldus Jambon. “Dat was uiteindelijk ook de conclusie van alle partijen rond de tafel.”

Juridisch robuust perspectief

“De toetssteen van dit akkoord was altijd om een vergunningsstop te vermijden. Tijdens de hele onderhandelingen hebben heel wat specialisten in de achtergrond er altijd over gewaakt dat alles wat op tafel lag binnen die krijtlijnen bleef. Zodat we kunnen zeggen dat we een juridisch robuust perspectief kunnen bieden aan burgers, boeren en bedrijven.”

“Ik heb mijn job gedaan”, kijkt Jambon terug. “En ik heb het engagement om dat te blijven doen en de volgende dossiers aan te pakken binnen de Vlaamse Regering.”

Onderwerpen